Nema zakonske garancije da će ruža procvetati.

Ukoliko ruža stigne oštćena ili ukoliko iz bilo kog razloga ne pusti korenje, sa zadovoljstvom ćemo istu zameniti novom.