Saveti za negu ruža

Saveti za negu ruža

Vreme sadnje, vreme prihrane, orezivanje, skidanje cveta,...

Vreme sadnje

Idealno vreme sadnje za ruže je period od meseca aprila do oktorbra.

Izbegavajte da sadite ruže u vreme ekstremnih vremenskih uslova kao što su suše, poplave kao i kada je zemlja smrznuta.

Vreme prihrane

Dva puta u toku godine:

  • Kraj marta ili početak aprila
  • Početal jula ili posle prvog cvetanja

Vreme orezivanja

Preporučujemo da ruže orezujete na kraju zime, odnosno početkom proleća.

Prve godine, lagano orezivanje

Prvom godinom se smatra godina nakon završenog cvetanja ruže.

Prvi korak: sve lastare skratiti 7-12 cm.

Drugi korak: odstraniti sve oštećene, bolesne, uvele lastare.

Treći korak: odstranite uvelo lišće.

Druge godine, ruža se još uvek razvija

Prvi korak: sve lastare skratiti 1/3 dužine.

Drugi korak: odstraniti sve oštećene, bolesne, uvele lastare.

Treći korak: odstranite uvelo lišće.

Treća i sve ostale nadolazeće godine

Sada je ruža kompletno oformljena i može se orezati po želji.

 

Želite li da ruža bude iste veličine, skratite lastare za 1/3 dužine.

Želite li da ruža poraste više, skratite lastare kraće od 1/3 dužine.

Želite li da ruža bude manja, skratite lastare za više od ½ dužine

 

Skidanje cveta

Jedan od glavnih razloga zašto treba ukloniti uveli cvet sa stabljike, jeste da bi ste pospešili ponovno cvetanje. Ovom radnjom ruža prestaje da proizvodi seme u cvetu i svoju snagu usmerava u proces ponovnog cvetanja.

Sadnja ruže stablašice u 7 koraka

Korak 1. Hidrirajte koren

Koren sadnice ruže potrebno je položiti u vodu minimum 30 minuta pre sadnje (Idealno na 2-3 časa).

Korak 2. Iskopajte jamu 

Dovoljno duboku i široku, tako da koren ruže može da se širi slobodno. Okvirno 40 cm široku i 60 cm duboku. Na dno jame pospite djubrivo u količini jedne šake.

Korak 3. Postavite sadnicu u jamu

Ružu postavite uspravno u centar jame. Korenov vrat bi trebalo da bude 5 cm ispod vrha rupe pre nego što se zatrpa zemljom.

Korak 4. Kolac

Postavite kolac okvirno 5-10 cm od stabla ruže i gurnite ga u zemlju 20-30 cm ispod dna rupe. Idealno bi bilo da vrh kolca bude u ravni sa tačkom na kojoj se kruna sadnice razdvaja na dve strane. 

Korak 5. Popunite jamu zemljom

Sadnicu ruže zatrpajte zemljom koju ste ranije iskpali.

Korak 6. Fiksiranje

Koristeći plastične vezice ili kanap, pričvrstite stabljiku ruže za kolac.

Korak 7. Obilno zalijte vašu ružu

Sign In